Tecnologia
Escàner Intraoral
Esterilització del material i sistemes de desinfecció de l'aire
Protocol d'Esterilització i Protocol de Prevenció de la Transmissió del Covid19 (Ministeri de Sanitat; Departament de Salut; Col·legi Oficial d'Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya). Desinfecció de l´aire mitjançant UV-C.
Radiologia digital
Radiologia Digital Intraoral (radiovisiografia) i extraoral (ortopantomografia, telerradiografia cranial).
DEA (desfibril·lador extern automàtic)

CLINICA DENTAL

Dra.A.Rubert

Adreça: C/ Doctor Murillo, 7 A
08172 Sant Cugat del Vallès:
Geolocalització Google
Telèfon: 93 675 12 12
EMail: info@clinicadentalrubert.com